Σχετικά
ABOUT

  • Ελληνικά
  • ENglish
"Τσακ μπαμ" σημαίνει αυθόρμητα, γρήγορα, άμεσα, εδώ και τώρα.

Το Tsak Bam Festival είναι ένα φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης εκτός αστικού κέντρου. Δημιουργήθηκε το 2017 (επαναλήφθηκε το 2018 και το 2019, επανέρχεται φέτος και θα συνεχίσει για πάντα) αυθόρμητα και γρήγορα από την επείγουσα ανάγκη μας για καλλιτεχνική δράση, για να μοιραστούμε τη δουλειά μας με το κοινό της Αίγινας και για να γνωριστούμε καλλιτεχνικά μεταξύ μας σε βάθος. Καλλιτέχνες όλου του φάσματος της τέχνης που ζουν στην Αίγινα ή είναι συχνοί επισκέπτες της , καθώς και καλεσμένοι καλλιτέχνες, συμμετέχουν με έργα , αυτοσχεδιαστικά, πειραματικά, φρέσκα, αυθόρμητα στη γιορτή του Tsak Bam!

Το Tsak Bam Festival υποστηρίζει την ιδέα «σύγχρονη τέχνη για όλους», ενθαρρύνει την καλλιτεχνική εκπαίδευση, αγκαλιάζει κάθε μορφή έκφρασης και δημιουργίας και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας αυθόρμητης δυναμικής καλλιτεχνικής σύμπραξης.

Το Tsak Bam Festival δεν έχει οικονομικά κίνητρα παρά εστιάζει στην συλλογικότητα και στην καλλιτεχνική αναζήτηση.
In Greek, tsak bam means something like here and now. When we say “tsak bam” we mean quickly, immediately, wasting no time. Something like "in a jiffy", "in an eyeblink", "in a heartbeat".

The Tsak Bam Festival is a contemporary art festival that takes place outside the city centres and city walls. It was created on the island of Aegina in 2017, happened 2018, 2019 and happening again this year and many years to come, spontaneously and quickly, from a pressing need to share our work with the people of Aegina, and to get to know each other better, via the medium of art. It happened and it worked. And so it will happen again, this year, and next year and for many years to come – this is what we are hoping and working towards. Artists from all “walks of art”, who live in Aegina or are frequent visitors, as well as guest artists are invited to participate by showing their work: improvised, experimental, fresh, spontaneous.

The Tsak Bam Festival promotes the idea of “contemporary art for all”, encourages artistic education, embraces all forms of expression and creativity, inviting all to be part of a spontaneous and dynamic artistic collaboration.

The Tsak Bam Festival does not aim for economic benefit but for a collective, artistic and cultural enrichment.